INTERKULTURALNA ON-LINE EDUKACIJA

“Maštalište” je od maja 2007. godine uključeno u program “Intercultural distance learning “. Osnovni cij ovog projekta je postizanje višeg kvaliteta u radu dečije fondacije “Pestaloci” kroz razmenu znanja i iskustava, a namenjena je ljudima koji su uključeni u različite programe rada sa decom i omladinom.

20 učesnika iz celog sveta: Gvatemale, Nemačke, Togoa, Laoa, Italije, Rumunije, Makedonije, Švajcarske i Srbije razmenjuju ideje čitajuci tekstove, pripremajući pisane komentare i kritički razmatrajući različite pristupe problemu interkulturalnosti.

Dnevni boravak
Multiplikacija - živeti tolerantno


 
Program se sastoji iz četiri modula: Jezik i interkulturalnost, Interkulturalna komunikacija i rešavanje konflikata, Ljudska prava, prava deteta i kulturlni diverzitet, Religija i duhovnost u interkulturalnom kontekstu.

Treći modul projekta i vrlo živa i zanimljiva diskusija o moralnom i pravnom temelju ljudskih prava, o problemu kulturnog realtivizma u interpretaciji i primeni ljudskih prava je završen u oktobru 2007. godine. Jedno od pitanja koje je najviše okupiralo učesnike je pitanje o tome sta mi, kao pojedinci i gradjani možemo preduzeti kako bi se ljudska prava više poštovala u našem okruženju.

Četvrti modul je realizovan u novembru 2007. godine sa temom: "Religija i duhovnost u interkulturalnom kontekstu". Jedna od osnovnih ideja je kako ljudi različitih veroispovesti mogu živeti zajedno i šta je to što u različitim religijama ipak predstavlja zajedničku moralnu bazu koja može biti polazište za izgradnju boljeg sveta. Činjenica je da su upravo religije bile mesto nastanka konflikata u mnogim lokalnim etničkim ratovima širom sveta, a cilj ovog modula je da se odgovori na pitanje o mogućnosti utemeljenja religijske odgovornosti u postizanju mirovne kulture i u sprečavanju fundamentalizma i ekstremizma.

 
 
Copyright © 2006 Dečji stvaralački centar Maštalište. All Right Reserved.