Dnevni boravak
Multiplikacija - živeti tolerantno


 

 

 

 

 

 


 


Učesnici : učenici srednjih škola iz gradova članica mreže 111, 112 i 113: Kraljevo, Niš, Aleksinac, Vrnjačka banja, Novi Pazar,Užice, Požega, Zaječar, Knjaževac, Beograd, Kragujevac, Bačka Palanka, Subotica, Sombor, Vrbas, Inđija, Bečej, Novi Bečej i Zrenjanin.

Dečija, odnosno ljudska prava, predstavljaju se javnosti Srbije gotovo isključivo u kontekstu razmatranja problema kršenja tih prava, a izuzetno retko im se pažnja posvećuje afirmacijom pozitivnih primera.

 


Iskustvo sela Belo Blato u blizini Zrenjanina, u centralnom Banatu verovatno je jedinstveno i u svetskim razmerama.

U Belom Blatu, koje su osnovali Nemci pod nazivom Elizenhajm 1868. godine u blizini Carske Bare, rezervata prirode, jednog od najvećih staništa divljih ptica, danas u harmoničnoj zajednici žive predstavnici 15 nacija: Slovaci, Bugari, Mađari, Srbi, Romi, Hrvati, Slovenci, Rumuni, Nemci… 60 odsto brakova u belom Blatu je mešovito, a nacionalna i konfesionalna tolerancija, odnosno poštovanje ljudskih prava ogledaju se u činjenici da u selu nikada nije zabeležen nijedan incident na nacionalnoj osnovi, a meštani, jednu crkvu istovremeno koriste za vršenje verskih obreda i službi nekoliko konfesija. Selo ima samo jedno groblje u kojem se sahranjuju meštani svih nacionalnosti i veroispovesti. U selu ne postoji osoba koja govori samo jedan jezik, a službeni, srpski jezik, nije dominantan u svakodnevnoj komunikaciji.


Poštovanje i unapređenje dečijih prava u primeru Belog Blata najefektinije se mogu predstaviti podatkom da se nastava u mesnoj osnovnoj školi odvija na nekoliko jezika istovremeno, u skladu sa opredeljenjem samih meštana, a uz saglasnost Ministarstva prosvete Vlade Republike Srbije. Slično je organizovan i rad predškolske ustanove gde se vaspitne aktivnosti takođe odvijaju na nekoliko jezika, a roditelji mališana sami odlučuju na kojem će jeziku ili jezicima njihova deca govoriti i učiti u predškolskom, a kasnije i školskom uzrastu.

Cilj projekta je podučavanje dece i mladih ljudi o sadžaju Konvencije o pravima dece, kao i njihovo osnaživanje za prepoznavanje pozitivnih primera iz sopstvenog okruženja .

Osposobljavanje participanata za medijsko delovanje i izveštavanje o pozitivnom primeru sela Belo Blato.Ovaj cilj se oslanja na clan 13 Konvencije o pravima deteta koji kaze”Dete ima pravo na slobodu izrazavanja;pravo obuhvata slobodu da trazi , prima i daje informacije i ideje svih vrsta bez obzira na granice, bilo usmeno, pismeno ili stampano, u umetnickoj formi ili preko bilo kog drugog sredstva informisanja po izboru deteta.”. Povezivanje svih gradova iz projektne mreže (19), zajednicka edukacija i razmena iskustava kao i razmena pozitivnih primera iz svojih sredina preko zajedničkog web portala Podsticanje partnera iz ostalih gradova da promovisu decija prava u svojoj sredini kroz izradu zajednickog radio spota.


Projekat će biti realizovan kroz različite oblike aktivnosti:

  1. Edukativne radionice o pravima dece i mladih – trodnevni seminar. Preliminarna aktivnost za pripremu vršnjačkih edukatora i trodnevni seminar u kampu.

  2. Teoretska poduka za medijsko delovanje – tri dana i praktična primena naučenog u kampu.

  3. Organizovanje i realizacija novinarskog kampa u selu Belo Blato. Aktivnosti: pre podne - radionice o dečijim pravima i mirovnom obrazovanju. Posle podne – rad na terenu; prikupljanje dokumentarnog materijala za bilten, video prezentaciju i radio spot.

  4. Priprema i štampanje biltena o pozitivnim primerima poštovanja dečijih prava u lokalnom okruženju - tokom trajanja kampa.

  5. Izrada zajednickog radio spota na temu afirmacije dečijih prava ( koji će biti distribuiran po lokalnim radio stanicama u gradovima članicama mreže ( 19 gradova) tokom trajanja kampa.

  6. Izrada video dokumenta koji ce služiti za javnu prezentaciju projekta - tokom trajanja kampa.

  7. Izrada i ažuriranje web portala.

Pprojekat će trajati pet meseci , od maja do septembra 2006.godine.

Aktivnosti:
Maj
- edukativne radionice na temu Konvencije o pravima dece i mladih, i mirovnog obrazovanja (formiranje tima vrsnjackih edukatora koji ce obucavati mlade ljude iz ostalih gradova tokom trajanja kampa)
- radionice na temu medija i medijskog delovanja
- priprema kampa
Juni
- organizacione pripreme kampa
-priprema vrsnjackih edukatora
- preliminarne pripreme za izradu biltena, radio i video zapisa
Juli
-realizacija kampa u Belom Blatu
- izrada biltena
- izrada radio spota
- izrada video zapisa
Avgust
- izrada web portala
- povezivanje sa ostalim ucesnicima u projektu “Multiplikacija- živeti tolerantno”emitovanje zajednickih spotova na lokalnim medijima
- aktiviranje web portala,ucesnici kampa sire ideje o afirmaciji pozitivnih primera postovanja decijih prava u svojoj sredini i o tome izvestavaju ostale posredstvom web portala
Septembar
- uspostavljena redovna komunikacija preko web portala
- razmena pozitivnih primera sa drugim učesnicima u projektu
prezentacija uradjenog sa ciljem podsticanja i ostalih mladih ljudi da razmišljaju na ovu temu.

 
Copyright © 2006 Dečji stvaralački centar Maštalište. All Right Reserved.