"Multiplikacija – Živeti tolerantno" je dugoročni, mrežni i edukativni projekat, koji se sprovodi na teritoriji Vojvodine, i njegova misija je usmerena ka promovisanju i poboljšanju multikulturalnih vrednosti u Vojvodini. Projekat se realizuje uz podršku i saradnju Pestalozzi

Dnevni boravak
Multiplikacija - živeti tolerantno


 

 

 

 

 

 


 


fondacije iz Švajcarske i Dobrotvornog društva "Panonija", koja nosi ulogu partnera i koordinatora projektom. U projekat su partnerski i aktivno uključene organizacije iz osam gradova iz Vojvodine ("Maštalište" iz Zrenjanina, "Festival ekološkog pozorišta za decu" iz Bačke Palanke, "Društvo prijatelja dece" iz Bečeja, Grupa "Paad" iz Novog Bečeja, "Otvorene perspektive" iz Subotice, "Ravangrad" iz Sombora, "Osmah" iz Vrbasa i "Prijatelji dece" iz Inđije), i to lokalna NVO-a, koja je nosilac projekta na lokalnom nivou, i srednja škola, koja je partner i programski saradnik.


Glavni i polazni cilj projekta je učenje za toleranciju i zajednički život kroz programe obrazovanja za demokratsko građanstvo, ali i uopšte težnja za izgradnjom modernog demokratskog društva uz aktivno učešće građana, a posebno mladih. U celini, projekat ističe obuku dece i mladih, ali i nastavnika i profesora, i šire lokalne zajednice, a koja prvenstveno podrazumeva učenje o dečjim i ljudskim pravima, o veštinama za rešavanje konflikata, o oblicima nenasilne komunikacije, o neophodnosti poštovanja i prihvatanja onog što je drugačije. Učeći i upoznavajući se sa raznolikim kulturama, običajima, religijama i jezicima, zapravo će se neposredno uticati na smanjivanje etničkih i drugih distanci, a na povećanje tolerantnih odnosa.

Direktni korisnici projekta , i njegova ciljna grupa su mladi , između 15 i 18 godina , učenici srednjih škola , kod kojih je uočljiva potreba za radom na programima koji podstiču i promovišu multikultikulturalne vrednosti i interkulturalnu toleranciju . Indirektni korisnici u projektu su nastavnici , roditelji i uopšte šira lokalna zajednica , te će ovaj projekat sa svojim direktnim i indirektnim korisnicima biti ozbiljna podrška jačanju dobrih međunacionalnih odnosa u Vojvodini.

Zato su ključne reči projekta TOLERANCIJA, MULTIKULTURALNOST, INTERKULTURALNOST, EDUKACIJA, RADIONICE, SEMINARI, PRESS KONFERENCIJE, AKCIJE ...

Mesto, gde će se održavati planirane aktivnosti u projektu, je škola, gde će mladi, pored programa učenja za etničku i versku toleranciju, učiti i o raznolikim oblicima kreativnosti. Programski plan projekta čine različite vrste interkulturalnih i kreativnih radionica, zatim brojne lokalne akcije, medijske i promotivne aktivnosti, kao i stvaranje školskog kluba. U ovim aktivnostima moći će da učestvuju učenici različitih generacija, ali i učenici različitog socijalnog, nacionalnog i verskog porekla, što će svakako doprineti prevazilaženju predrasuda i nepoverenja. Kroz međusobno upoznavanje, kroz saradnju na zajedničkim poslovima oko priprema i realizacije programa, kroz upoznavanje sa onim što je drugo i drugačije, kao što je kultura, običaji, muzika, hrana i jezik, kod učenika će se postepeno razvijati i svest i potreba za međusobnim zbližavanjem, komuniciranjem i poverenjem. Za realizaciju ovih aktivnosti, škola je bitan objekat i zbog njenog kapaciteta u vidu prostora i opreme , ali u vidu nastavničkog kadra, koji je najedukovaniji i najsenzibilniji za rad sa decom i mladima.

Ideju projekta od samog početka podržao je Sekretarijat za obrazovanje i kulturu Vojvodine, kao i Pokrajinski Ombudsman.

U svom prvom ciklusu, planirano je da projekat traje tri godine, tokom 2006, 2007. i 2008. godine, te da se svake godine umnožava i povećava broj učesnika i aktivnosti u projektu. Iako svaka lokalna partnerska organizacija u svom gradu osmišljava posebne aktivnosti, sve akcije projekta se zajednički planiraju i razmatraju, uz stalnu saradnju i konsultaciju sa koordinatorom projekta i koordinatorom Fondacije. Na taj način, svaki lokalni partner čini deo jedne velike, ravnopravne i otvorene mreže, koja komunicira sa potrebama svog društva, i koja prenosi jasnu poruku: Živimo bez predrasuda , bez mržnje , bez nasilja , Živimo tolerantno !

U okviru Pestalozzi projekta u "Maštalištu" se intenzivira rad sa srednjoškolcima . Za njih su organizovane novinarske radionice( u saradnji sa novinarskom školom Press RADIOnice), radionice komunikacije i Otvoreni klub, dok se u prostoru Zrenjaninske gimnazije jednom nedeljno održavaju radionice za đake na temu interkulturalnosti i multikulturalnosti. Osnovna ideja koja nas vodi u ovom radu je jačanje svesti o značaju interkulturalnosti, kao i javno zagovaranje za tolerantan stil života u multietničkoj zajednici. Mladi učesnici u projektu promovišu ove ciljeve kroz različite lokalne akcije i aktivnosti u Zrenjaninu i lokalnim mestima. Predstavnici SO Zrenjanin su podržali ovakav način povezivanja NVO i škole i obećali svoju pomoć u daljim akcijama i aktivnostima.

„ A kakav je to projekat?“
„ Mislite 'Multiplikacija-živeti tolerantno' ?“
„Da,da...Šta to znači?“

Ne vredi da im objašnjavam... Neće razumeti da ovaj projekat nije put u Švajcarsku, da nije provod koji traje dve nedelje, niti su to radionice koje posećujemo i na kojima smo aktivni; to je osećaj koji, posle odlaska u Švajcarsku, ostaje u nama i koji nas tera da promenimo svakodnevnicu. Kada skupimo dovoljno snage i odlučnosti da promenimo nas same, iznenada se javlja ideja da možemo i druge. 

Jedan od zadataka koji imamo nakon što se vratimo iz dečjeg sela jeste ostvarenje akcioniog plana. Moja grupa, koju čine pet vrednih članova, već uveliko radi na ostvarenju ovog, ne samo plana, već i sna. Ono na šta se mi fokusiramo jeste diskriminacija i borba protiv diskriminacije na osnovu pola i ljudi sa posebnim potrebama.Razlozi zašto smo izabrali baš ova dva vida su lične prirode: nešto nas stiska i boli u grudima kada vidimo kako se ljudi ponašaju prema onima koji su na prvi pogled slabiji od „drugih“.

Odlučili smo da organizujemo nekoliko radionica. Počeli smo sa najmlađima; posećujemo vrtiće i kroz igru učimo dečicu da je dobro biti različit. U planu su nam još dva datuma za vrtiće i jedan za radionicu u pravoslavnoj crkvi.

Kada se pojavimo, prvo o čemu im pričamo jeste ko smo mi i zašto ovo radimo, zatim ih uvodnom aktivnošću, najčešće svima poznatim „muzičkim stolicama“, podstaknemo na razmišljanje o tome kako se osećaju kada nailaze na raznolike prepreke prilikom obavljanja svakodnevnih aktivnosti. Deca nas sa čuđenjem gledaju kada im pokažemo igračke koje su nam bile omiljene kada smo bili mali, a kojima smo sada otkinuli ruku ili nogu – time želimo da im pokažemo da i ako igračka izgleda drugačije, mi je i dalje jednako volimo. Takođe, deljenje dece u dve grupe, jedna sa povezima preko očiju,a druga bez, dovodi ih da sami shvate koliko je onima sa povezom teško da urade isti posao kao i oni koji nemaju poteškoće.

Mi se borimo da protiv termina „drugi“, „drugaciji“, „normalni“, „oni“... Mi želimo da dokažemo da smo svi jednaki!

Vanja Velisavljev II3

 
Copyright © 2006 Dečji stvaralački centar Maštalište. All Right Reserved.