Projekat „Talas tolerancije“

Projekat „Talas tolerancije“ nastao je kao izraz saradnje „Maštališta“ sa OŠ „Vuk Karadžić“ u okviru dugoročnog, mrežnog projekta „Multiplikacija – Živeti tolerantno“.

Polazni cilj je da se putem vršnjačke edukacije i aktivne participacije mladih, širi ideja poštovanja različitosti i interkulturalnosti, nasuprot predrasudama i raznim oblicima diskriminacije u lokalnom okruženju.

Dnevni boravak
Multiplikacija - živeti tolerantno


 
Ovaj projekat realizuju učenici sedmog razreda iz pet osnovnih škola i učenici prvog razreda iz svih srednjih škola u Zrenjaninu – ukupno 250 učenika. Aktivnosti su zamišljene tako da učenici nakon jednodnevnog , vršnjačkog seminara, kroz rad u okviru timova ispitaju stanje i uoče probleme u svom okruženju i predlože moguća rešenja.

Sa polaznicima rade Marijana Jaškov učenica trećeg razreda Zrenjaninske gimnazije i Bojan Garašević učenik trećeg razreda gimnazije iz Inđije (mladi lideri iz projekta „Multiplikacija- Živeti tolerantno”) uz koordinaciju prof. Zorice Radišić i pedagoga Aleksandre Subotić.

Projekat se realizuje zahvaljujući podršci Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje i kulturu od maja do kraja septembra 2007.


Projekat „Škola za roditelje - Talas tolerancije“


Projekat „Škola za roditelje - Talas tolerancije“ predstavlja izraz saradnje Maštališta sa OŠ „Vuk Karadžić“ iz Zrenjanina.

Polazni cilj projekta bio je osvešćivanje i senzibilizacija roditelja kako bi ideja nenasilnog rešavanja sukoba, tolerancije i interkulturalnosti dobila što čvršću osnovu.

Realizovane su sledeće aktivnosti:
1. Sastanci tima za realizaciju aktivnosti – 6 sastanaka – dogovor oko korigovanja aktivnosti, plan rada, podela zaduženja, priprema materijala
2. Roditeljski sastanak – upoznavanje roditelja sa projektom, formiranje grupe
3. Radionica sa decom čiji su roditelji uključeni u projekat pod nazivom „Jako mi smeta kad... – cilj radionice bio je uočavanje konkretnih, autentičnih problema koji se javljaju u odnosu roditelja i dece
4. Celodnevni seminar za roditelje – obrađene su sledeće teme: aktivno slušanje, JA poruke, konstruktivno rešavanje sukoba, nenasilna komunikacija, vaspitni stilovi. Roditelji su izuzetno aktivno učestvovali na seminaru i baveći se konkretnim problemima svoje dece pokušali da otkriju grešeke u svom vaspitnom stilu, kao i na koji način ih je moguće prevazići. Takođe u okviru seminara roditeljima je podeljen edukativni materijal na ovu temu.
5. Izrada edukativne brošure – Podsetnik za roditelje
6. Prezentacija aktivnosti

U aktivnosti su direktno bili uključeni učenici šestog razreda i njihovi roditelji ( 25 učenika i 25 roditelja).

Projekat je realizovan od maja do oktobra 2008.

     
     
 
 
Copyright © 2006 Dečji stvaralački centar Maštalište. All Right Reserved.