Seminar "Kultura dijaloga - interpersonalna i interkulturalna komunikacija"

Seminar "Kultura dijaloga - interpersonalna i interkulturalna komunikacija" koji je održan u "Maštalištu" u dva modula tokom prvog i drugog vikenda u septembru. Seminar je bio za odrasle zainteresovane Zrenjanince, odziv je bio velik, teme zanimljive, a učesnici su izrazili želju da se ovako nešto češće organizuje.

Seminar je organizovan zahvaljujući Društvu za obrazovanje odraslih iz Beograda.

 

 
Copyright © 2006 Dečji stvaralački centar Maštalište. All Right Reserved.