vršnjački seminar

U OŠ „Servo Mihalj“ u Mužlji počele su vršnjačke radionice za članove Učeničkog parlamenta. Do sada su održana dva seminara , 2. i 16. decembra, a teme su bile samospoznaja (lične snage i slabosti), očekivanja prema sebi i drugima i životne vrednosti komunikacija, nenasilno rešavanje konflikata , timski rad i saradnja.

 

Dnevni boravak
Multiplikacija - živeti tolerantno


 
Ove aktivnosti su osmišljene Akcionim planom grupe srednjoškolaca koja je boravila u Pestaloci dečijem selu u Švajcarskoj ove jeseni, a u okviru projekta čiji je pokrovitelj Pestaloci fondacija iz Švajcarske "Multiplikacija – Živeti tolerantno“.

Glavni i polazni cilj projekta je učenje za toleranciju i zajednički život kroz programe obrazovanja za demokratsko građanstvo, ali i uopšte težnja za izgradnjom modernog demokratskog društva uz aktivno učešće građana, a posebno mladih. U celini, projekat ističe obuku dece i mladih, ali i nastavnika i profesora, i šire lokalne zajednice, a koja prvenstveno podrazumeva učenje o dečjim i ljudskim pravima, o veštinama za rešavanje konflikata, o oblicima nenasilne komunikacije, o neophodnosti poštovanja i prihvatanja onog što je drugačije. Učeći i upoznavajući se sa raznolikim kulturama, običajima, religijama i jezicima, zapravo će se neposredno uticati na smanjivanje etničkih i drugih distanci, a na povećanje tolerantnih odnosa.

Očekuje se da posle ovih radionica naš Učenički parlament preuzme važnu ulogu u organizovanju akcija koje dati doprinos ostvarivanju ciljeva ovog projekta i podizanju kvaliteta života i rada u školi i lokalnoj zajednici.

 
     
 
 
Copyright © 2006 Dečji stvaralački centar Maštalište. All Right Reserved.